Ambulance alergologologie a klinická imunologie. Pečujeme jak o děti, tak dospělé.

– diagnostika a léčba průduškového astmatu, alergických onemocnění a nemocí s poruchami imunity
– k vyšetření přijímáme děti bez rozdílu věku a dospělé pacienty

Lékařka: MUDr. Eleni Jakovidisová

vzdělání:
1986: Promoce LF UK Praha
1991: Atestace z pediatrie I.st
2008: Atestace z alergologie a klinické imunologie

Sestřička: Lenka Mrázková

vzdělání:
1984: Střední zdravotnická škola v Ostravě
2013: Certifikový kurz – Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy